Sunday, December 7, 2014

Thursday, December 4, 2014

KEM IBADAH KEROHANIAN TAUHID MAKRIFATULLAH !

Assalamualaikum Duhai Sahabat! Shukurlillah! Baru-baru ini kami telah berjaya mengendalikan satu program kerohanian yang berunsurkan Tauhid pada 28.11.14-30.11.14 di Lenggeng Negeri Sembilan  Sambutanya sangat menggalakkan dari remaja-remaja juga dewasa yang ingin mengenali dan memahami Tauhid disamping dapat mendalami Agama ! Saya akan selitkan sebuah foto disini dan foto-foto yang lain di buletin kami!

InshaAllah program telah mendapat sambutan dan banyak juga permintaan yang ingin turut serta yg pada program yang akan datang lagi! Hubungi atau email pada kami yang ingin turut serta program sebegini yang akan datang! BarakAllah! MashaAllah !Sunday, November 16, 2014

PERIHAL SOLAT KHSYUKBISMILLAAHIR RAHMAANIR RAHIIM

ADUHAI SAHABAT!

Alhamdulillahi wassolaatu wassalamu ‘ala Nabiyyikal Karim, wa Rasuulikal ‘Azim, Sayyidinaa Muhammadin Mustafa, khataman Nabiyyina, wa ‘ala alihi wa ashaabihi ajmain. Allahumma solli wasollim ‘ala Saiyidina Muhammadinil basyiiril mubasyiri lil khasyi’in.
Bermula, sembah sujud diatur terhadap Yang MahaAgung lagi MahaMulia. MahaSuci Tuhan Yang Maha Penakluk dan MahaPerkasa, tetapi Dia juga adalah MahaPengampun dan MahaPenutup dosa. Yang menyinsingkan pagi dan menggilirkan malam untuk istirihat dan beramal para ‘AmilinNya. Dialah Allah dan tiada Tuhan selain Dia. Setiap sel, atom dan molekul tak terbilang, langit, bumi, haiwan dan tumbuhan, melagukan pujian hanya untukNya. Dialah yang menjadikan kejernihan hati sebagai sarana untuk mengenalNya agar memperoleh khusyuk, semaunya. Namun, bagi si-pemilik hati yang keruh, akan condong kearah selainNya, maupun dalam lapang dan senang, ataupun dalam kesusahan! 
AMMA BA’D:

1.MUKADDIMAH
Tunduk, patuh dan taat melaksanaan segala perintah Allah Tabaraka wa Taala, yakni menegakkan suruhan, menjauhi laranganNya dan berIhsan [berakhlak mulia], adalah esensi keUbudiyyahan sebagai sarana memperoleh Taqarrub, dan menjadikan seseorang sebagai Muqarrab, yakni terdekatnya kedudukan disisi Allah Azza waJalla.
Kendati, Solat adalah tiang seri amalan kepatuhan seorang hamba terhadap Tuhannya, menuntut piawaian kesempurnaan maksimal dalam pelaksanaannya. Memahami hanya rukun-rukunnya dan persyaratan sah dan batalnya, sebagai perisian solat bersifat zahir [lahiriah], adalah jelas tidak mencukupi. Justru, ini menuntut para pelakunya memahami pula perisian bersifat dalaman, kebatinan, hakikat serta hikmah KHUSYUK dalam melaksana dan mendirikan solat tersebut.

2.HIKMAH KHUSYUK DALAM SOLAT
Para pendakwah [da'i/murabbi/ustaz] seringkali memberitahu khalayak akan kepentingan mendirikan solat dalam kehidupan seorang Muslim, hukum meninggalkan solat dsbnya, namun amat jarang sekali menekankan tentang perihal pentingnya menghadhirkan faktor khusyuk dalam mendirikan solat tersebut. Penulis, disini terpanggil dan mengajak pembaca mengamati sepenuh hati dan jiwa, mengikuti hujahan berikut tentang persoalan cepu-emas ini. Apakah faktor khusyuk benar-benar wajib didalam mendirikan solat dan adakah kaedah benar bagi merealisasikannya? Adakah persoalan khusyuk termasuk Sunnah, dan adakah terdapat contoh-contoh dari Rasulullah saw., para Sahabat dan amalan Salafus-Solehin yang berkaitan, dan dapat pula di contohi umat terkemudian?

PERSOALAN. Apakah persoalan khusyuk itu termasuk dalam salah satu rukun-rukun dan syarat-syarat solat, dan yang terlebih penting, apakah tanpa faktor khusyuk itu menyebabkan solat itu tertolak atau menjadi batal?
Sebelum kita cuba mencari agar menemui jawabannya, terlebih dahulu marilah kita mengulang-kaji dan merujuk kembali kepada perihal rukun-rukun dan prasyarat sah-batalnya solat.

3.RUKUN-RUKUN SOLAT
1.Niat didalam hati.
2.Berdiri betul.
3.Melafaz Takbiratul Ikram.
4.Membaca surah Al-Fatihah dalam setiap rakaat.
5.Rukuk serta Toma’ninah didalamnya.
6.I’ktidal serta Toma’ninah didalamnya.
7.Dua kali sujud serta Toma’ninah didalamnya.
8.Duduk antara dua sujud serta Toma’ninah didalamnya.
9.Duduk Tahyat akhir lalu membaca Tasyahud.
10. Membaca dua Kalimah Syahadah.
11.MembacaSelawat keatas Junjungan Nabi Muhammad saw.
12.Memberi salam yang pertama.
13.Mentertibkan diantara semua rukun-rukun solat.

Rukun-rukun solat itu terbahagi pula kepada tiga bahagi, yakni, Rukun Qalbi, Rukun Qauli dan Rukun Fi’li. Perkara-perkara sunnat didalam solat pula terbahagi kepada dua, yakni, Sunnat Ab’adh dan Sunnat Haiah. Sila rujuk rinciannya didalam kitab Fiqh [Fekah].

4.SYARAT-SYARAT SAHNYA SOLAT
1.Masuk waktu.
2.Lima kali sehari semalam dengan jumlah 17 rakaat.
3.Suci tubuh badan dari dua hadats, kecil dan besar.
4.Bersih tubuh badan, pakaian dan tempat dari segala sesuatu yang najis.
5.Menutup ‘aurat.
6.Menghadap Qiblat dengan dada dan wajah.

5.PERKARA-PERKARA MEMBATALKAN SOLAT
1.Perkara-perkara yang membatalkan wudhu’ pasti membatalkan solat.
2.Kejatuhan najis dan tidak segera dibuang.
3.Terbukanya ‘aurat dan tidak segera ditutup kembali.
4.Berkata-kata dengan sengaja.
5.Makan dengan sengaja.
6. Tiga kali pergerakan anggota tubuh secara berturut-turut.
7. Memukul dengan keras.
8.Melompat dengan keras.
9.Ketawa yang keras.
10.Berubah niatnya.
11.Menambah rukun Fi’liyah dengan sengaja.
12.Meninggalkan salah satu dari rukun-rukun solat atau salah satu syarat dari syarat-syarat sahnya solat.

6. RUMUSAN ZAHIR SOLAT
Nah, setelah kita rinci cermat seluruh perkara-perkara melibatkan sifat atau bentuk pelaksanaan solat secara zahir atau lahiriah [ritual dan fisikal], jelaslah bahawa elemen atau FAKTOR KHUSYUK TIDAK TERMASUK didalam perkara-perkara syarat dan rukun dalam solat; maka, tanpa elemen khusyuk tersebut, tidaklah menyebabkan solat menjadi batal!?
TETAPI, TUNGGU! Jikalau demikian, kenapakah begitu keras ditekankan dan begitu sangat dianjurkan supaya dihadhirkan khusyuk didalam solat itu?
Bagi pencerahan dan penjelasan yang lebih ampuh, mari kita rujuk, kupas dan membuat beberapa huraian keatas nas-nas Agama yang mempunyai kaitan dengan perkara yang dibincang, agar bisa menonjolkan kemantapan intipati khusyuk didalam solat. Antara nas-nas dan dalil-dalil penulis bongkar, adalah seperti berikut:   

1.Rasulullah bersabda: ‘Sollu kama raaitumuuni ussalli,’ bermaksud:
‘Dirikanlah solatmu sebagaimana kamu melihat aku bersolat.’
Seperti juga sabda-sabda baginda yang lain dan taburan ayat-ayat wahyu Allah SWT. didalam Alquran, umum mengetahui bahawa ayat-ayat tersebut sering mengandungi pelbagai makna dan maksud yang tersirat, dan menuntut kepada pentadabburan yang lebih teliti, terutama dalam penemuan ayat-ayat bersifat ‘mutasyabbihat,’ [abstrak].
Justru, Hadits diatas menyarankan agar penglihatan kita janganlah terhenti dibatas perlakuan lahiriah solat Rasulullah, tanpa meneliti keadaan dalaman, perisian, hakikat solat serta darjah kekhusyukan didalam perlakuan solat baginda. Kerana kita dianjurkan, sebagai pemutus, melihat kepada yang zahir mahupun yang batin; dan melihat pula harus dengan kedua mata zahir dan mata hati. Pembuktian akan penulis kemukakan kemudian nanti.

2.Rujuk pula QS. 20:14: ‘Wa aqimissolaata lizikri,’ bermaksud: ‘Dirikanlah solat itu untuk berdzikir atau mengingat kepadaKu.’ 
Ayat diatas adalah merupakan perintah dan bila diteliti dari sifat muhkam ayat dan dari sisi lahiriah perintah tersebut, ia mengandungi suatu kewajiban untuk dilaksanakan. Perkataan lawan bagi dzikir dan ingat adalah lalai atau ghaflah. Dengan demikian, barangsiapa yang lalai didalam solatnya,  bagaimanakah ia akan bisa mendirikan solatnya dengan baik? Dan permasalahan lagi besar ialah, bagaimana ia dapat berdzikir atau ingat kepada Allah SWT. sedangkan ia sedang lalai dalam solatnya itu? Misalannya, ketika didalam solatlah seseorang bisa mengarang kitab; menyiapkan bajet bulanan;, menyiapkan makanan didapur; menjelajahi dunia dan kembali semula; merindui buah hatinya; mengingat sambil memilih samaada ingin makan daging, dan keli salai masak lemak cili api, ataupun cukup dengan nasi Arab beryani kambing, dsbnya!
Ayat diatas tuntas menekankan bahawa solat itu adalah dzikir dan disisi lain, dzikir adalah solat! Sila bertanya kepada Ahlinya.

3.Perhatikan lagi firman Allah SWT: ‘Walaa takum minal ghaafiliin.’ Bermaksud: ‘Janganlah kamu termasuk dalam golongan orang-orang yang lalai.’
Perintah ayat ini menunjukkan larangan keras agar didalam apa keadaan sekalipun, kita tidak menjadi lalai kepada Allah SWT. Betapa pula, lebih-lebih lagi ketika didalam solat! Maka, digaris-bawahi, sewaktu mendirikan solat, adalah wajib, sekali lagi, adalah wajib, kita sama-sekali tidak lalai dan terus-menerus ingat kepada Allah SWT. bermakna, supaya INGAT KEPADA ALLAH BERKEKALAN DAN BERKEPANJANGAN [DawamuDzikri, 24/7/365]; seperti maksud ayat berikut:.
‘Maka apabila kamu telah menyelesaikan solat[mu], hendaklah kamu berdzikir dan ingat kepada Allah, samaada dalam keadaan berdiri , duduk, mahupun berbaring.’ QS.4:103.      

4. Perhatikan firman Allah dalam QS.23:1-2, bermaksud:
‘Sesungguhnya, berBAHAGIAlah [BERUNTUNG] orang-orang beriman [Mu’min], yakni mereka yang dapat memperoleh khusyuk dalam solat mereka.’

Jelas sekali solat khusyuk bukan lagi merupakan mitos, bahkan benar-benar wujud dan kita diperintah oleh Tuhan Allah SWT. bagi mendapatkannya. Ayat ini mengisyaratkan, andai kita tidak berhasil mendapatkan khusyuk didalam solat, bererti kita telah cuai, dan menempa keSENGSARAan serta  keRUGIan, sebagai kebalikan maksud ayat tersebut. Fahamkan benar-benar!

5. Rasulullah bersabda: ‘Laa yanzurullahu ila solaati laa yuhdhirur rajulu fiiha qalbahu ma’a badanihi.’
Bermaksud: ‘Allah tidak akan melihat dengan pandangan keredhaan kepada sesuatu solat yang pelakunya tidak mengHADHIRkan HATInya berserta dengan tubuh badannya.’
Bermakna, Allah SWT. hanya akan redha menerima solat yang dinilai dengan hadhirnya kekhusyukan didalamnya. Bukan sebaliknya!

6. Diriwayatkan, suatu ketika Rasulullah melihat seseorang sedang bersolat sambil mengusap-usap janggutnya. Lalu baginda bersabda: ‘Lau khasya’a qalbu haazal khasya’at jawarihu.’
Bermaksud: ‘Andaikata hati orang ini khusyuk, pastilah anggota tubuh badannya khusyuk pula, yakni diam dan tenang.’
Nah, tidakkah ini merupakan amaran keras terhadap perbuatan tersebut, ditujukan pula kepada khalayak yang tidak khusyuk sewaktu mendirikan solat mereka!

7. Sewaktu Rasulullah ditanya Malaikat Jibril tentang pengertian IHSAN didalam agama Islam, baginda bersabda:
‘An ta’budallaha kaannaka taraahu, fain lam takun taraahu, fainnahu yaraaka.’ Bermaksud:
‘Hendaklah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatNya, dan jika engkau tidak dapat berbuat seolah-olah melihatNya, maka sesungguhnya, Allah itu melihatmu.’
Hadits ini bermaksud, sewaktu kita mendirikan solat, seharusnya kita menghadhirkan kekhusyukan, sehingga seolah-olah bisa melihat Allah. Andai tidak dapat berbuat demikian, wajiblah kita sedar dan ingat selalu bahawa Allah senantiasa mengawasi dan melihat segala amalan perlakuan dan gerak hati setiap manusia! Fahamkan benar-benar!
Nah, demikianlah sekadar pembentangan nas-nas berkaitan dan hujahan-hujahan yang menjurus kepada penekanan perihal pentingnya kehadhiran KHUSYUK didalam mendirikan solat. Teramat jelas sudah bahawa sekalipun faktor atau elemen KHUSYUK tidak termasuk didalam syarat dan rukun solat, namun perintah Allah SWT. bagi melaksanakan KHUSYUK didalam solat itu memang benar-benar ditekankan,dan seharusnya, setiap orang [Islam dan Mu’min] yang bersolat hendaklah patuh dan tidak mensia-siakan perintah ini! Noktah.

7. BAHAYA LALAI [TIDAK KHUSYUK] DALAM SOLAT
Dua bahaya yang disentuh oleh Alquranul Karim adalah seperti berikut:
1.QS.107:4-5, bermaksud:
‘Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang solat, [yaitu] orang-orang yang lalai dalam solat mereka.’
Ayat ini jelas menunjukkan bahawa Allah SWT. menempelak keras orang-orang bersolat, tetapi tidak khushuk/lalai sewaktu melaksanakanya. Maka berpantunlah orang-orang tua:
‘Layang-layang terbang melayang; jatuh pula kedalam telaga; beribu tahun bersembahyang; masuk juga kedalam neraka.’
2.QS.4:142 & 145, bermaksud:
‘Sesungghnya, orang-orang munafiq itu hendak menipu Allah [dengan menzahirkan keimanan], tetapi Allah-lah yang menipu mereka [tak menyeksa didunia]. Apabila mereka berdiri untuk bersolat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud riya’ [ingin dipuji/mempamir diri/megah] dihadapan manusia. Dan mereka TIDAK MENGINGAT ALLAH, KECUALI SEDIKIT SEKALI.’ Sesungguhnya, orang-orang munafiq itu, [ditempatkan] pada tingkatanyang paling bawah dari Neraka. Dan kamu tidak mendapat seorang penolong pun bagi mereka.’
Hanya kerana sedikit mengingat Allah [tak khusyuk/lalai] didalam solat, sudah diselar dan digelar Allah SWT. sebagai munafiq. Betapa pula jika lalai dan lupa terus? Untuk lebih pencerahan, sila rujuk risalah penulis didalam Blog, berjodol ‘SOLAT MUNAFIQ.’

8. ANCAMAN LUPA KEPADA ALLAH
Allah berfirman dalam QS.59:19, bermaksud:
‘Dan janganlah keadaan kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah, lalu Allah membuatkan kamu lupa kepada diri kamu sendiri.’ Keadaan bagaimana lagi yang bisa menyerembabkan manusia ketahap terrendah dari ini, seperti firmanNya: ‘Thumma radadnaahu asfala saafiliin.’
‘Kemudian, Kami jerembabkan dia ketempat serendah-rendahnya [neraka].’ Dan lagi firmanNya, bermaksud: ‘Demi masa, sesungguhnya, manusia itu benar-benar dalam kerugian.’

9. HUKUM MENDIRIKAN SOLAT DAN KHUSYUK
Kebanyakan manusia walaupun bersolat tetapi tidak mengetahui pengertian ucapan didalam solat mereka. Kejahilan ini terlebih lagi terhadap Tuhan, melengahkan perintahNya, dan menuruti hawa nafsu syaitan merupakan suatu ‘kemabukan’ dan kebodohan [walau tak minum arak]. Allah SWT. berfirman, QS.An-Nisa:43, bermaksud:

‘Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu hampiri solat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, se hingga kamu sedar dan mengetahui akan apa yang kamu ucapkan.’
Khusyuk menunaikan solat merupakan suatu rahsia. Kedudukan solat adalah ibarat kepala kepada tubuh dan tanpa solat, betapa, manusia hanyalah bertubuh tanpa kepala!
Berkata Al-Imam Ghazali: Janganlah engkau sujud dan rukuk kecuali hatimu dalam keadaan tunduk dan merendah diri pula selaras dengan sikap zahirmu. Janganlah kamu mengata ‘Allahu Akbar’ sedang kamu menganggap ada perkara lain yang lebih besar dari Allah SWT. Janganlah kamu mengata ‘Alhamdulillah’, kecuali hatimu turut bersyukur keatas segala nikmatNya. Janganlah kamu mengata ‘Arrahmaanirrahim..’ kecuali hatimu dipenuhi kasih sayang terhadap seluruh makhlukNya. Janganlah kamu mengata ‘Maalikiyaumiddin,’ kecuali hatimu telah benar-benar takut akan terbentangnyaHari kiamat didepanmu. Namun, khusyukmu, akan dinatijahkan Allah SWT. indah dimatamu, nikmat dihatimu dan bahagia dijiwamu!
Allah berfirman dalam QS.4:103, bermaksud:
‘Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu adalah FARDHU [WAJIB], yang ditentukan waktunya keatas orang-orang beriman.’
Lagi firman Allah dalam QS.2:238, bermaksud:
‘Peliharalah segala solatmu, terutama solat WUSTO. Berdirilah untuk Allah dalam solatmu dengan KHUSYUK.’
Lagi firman Allah dalam QS.23:9, bermaksud:
‘Dan orang-orang yang memelihara solatnya.’ [Yuhafizun].Dan lagi:
‘Mereka itu berkekalan didalam solat.’ [Daimusolat]. Dan lagi:
‘Sungguh-sungguh berbahagia [beruntung] orang-orang Mu’min, yaitu mereka yang dapat mengerjakan kekhusyukan didalam solat mereka.’

10. HUKUMAN KERANA TIDAK MENDIRIKAN SOLAT
Allah SWT. mengancam orang-orang yang tidak mendirikan solat melalui QS.74:42-43 , bermaksud:
‘Apa yang menyebabkan kamu masuk kedalam [Neraka] Saqar?’ Mereka menjawab: ‘Dahulu, kami tidak termasuk didalam golongan mereka yang melaksanakan solat.’
Sabda Rasulullah: ‘Fauqu ma bainanaa wabainal musyrikiinas solatu, faman tarakahaa faqad kafara.’ Bermaksud: ‘Perbezaan antara kita [orang-orang Islam] dengan orang-orang musyrik ialah solat. Maka barangsiapa yang meninggalkan solat, sesungguhnya ia menjadi KAFIR.’

Lagi Rasulullah bersabda: ‘Man tarakas solata muta’ammidan faqad kafara.’ Bermaksud:
‘Barangsiapa yang meninggalkan solat dengan sengaja, sesungguhnya ia telah menjadi KAFIR.’ Tidak perlukan lagi pencerahan! Noktah.
Dan sila teliti firman Allah dalam QS.4:140, bermaksud:
‘Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafiq dan orang-orang kafir diNeraka Jahanam.’
11. CONTOH KEADAAN TOKOH-TOKOH SILAM YANG MENCAPAI KHUSYUK DALAM SOLAT MEREKA
Antara tokoh-tokoh silam yang mendapat kyusyuk didalam solat mereka termasuklah Nabi dan Rasul, para Sahabat Rasul, dan para Salafus-solihin, seperti berikut:

1.Saidatina ‘Aisyah r’anha meriwayatkan:’ Rasulullah saw. seringkali berbual dengan kami, tetapi apakala masuk waktu solat, baginda saw. itu seolah-olah tidak lagi mengenali kami dan kami pun seolah-olah tidak pula mengenali baginda, kerana bersedia mengAgungkan Allah SWT. dan segera mungkin mendirikan solat.’ Dan sewaktu baginda mendirikan solat, terdengar didalam diri baginda suara seperti air mendidih didalam ketel!
Rasulullah bersabda: ‘Dalam solat terletak kegembiraanku.’ Kerana solat adalah sumber kebahagian bagi orang-orang yang istiqamah. Ketika dalam bersolat Rasulullah merentetkan kembali saat-saat malam Mi’raj, ketika baginda dibawa mendekat kepada Allah SWT. dan ketika jiwanya terlepas dari rantaian wujud fenomenal, dan kekuatan alamiahnya terhapus; hanya maqam kedekatan tinggi ini sahaja yang sering dirindui Rasulullah saw. Baginda sering mengatakan keadaan baginda, merasakan kerinduan kepada maqam yang tinggi itu: ‘Wahai Bilal, senangkan kami dengan azan.’ Baginya, setiap kali solat merupakan Mi’raj dan kedekatan baru kepada Tuhan!

2.NabiAllah Ibrahim, diriwayatkan, apabila mendirikan solat, maka kedengaran degupan jantungnya sehingga dua mil. Debaran dan khusyuk kedengaran dari jarak yang jauh sekali.

3.Saidina Abu Bakar ra., bila mendirikan solat, sering membaca Alquran dengan suara luluh dan melirih. Rasulullah bertanya kepadanya, kenapa jadi begitu, maka jawab beliau: ‘Dia yang ku ajak bicara, pasti mendengar.’ Abu Bakar sering mengungkapkan kontemplasi [perenungan], bahawa dia berkata: ’Tempat tinggalku ini fana, kehidupanku didalam, hanya sekadar pinjaman, nafas-nafasku terbilang dan ketenteraman hatiku nyata.’

4.Saidina ‘Ali AbiTalib kwj., tatkala masuk sahaja waktu solat, maka gementarlah tubuh badannya dan merah-padamlah wajahnya. Apabila ditanya kenapa keadaan demikian, beliau menjawab: ’Bukankah sudah tiba saatnya, Amanat Allah yang aku turut bertanggung-jawab, memikulnya. Yakni, Amanat yang pernah ditawarkan oleh Allah SWT. kepada langit, bumi dan gunung-ganang, tetapi semua itu enggan memikulnya.’ Sila rujuk QS.33:72.

5.Saidina ‘Ali bin Husain bin ‘Ali bin AbiTalib r’anhum, apabila berwudhuk, maka tampak pucat seluruh wajah dan tubuhnya, dan ketika ditanya: ‘Mengapa engkau berkeadaan demikian,’ beliau menjawab: ‘Adakah kamu tahu, dihadapan siapakah aku ini hendak menghadapkan tubuhku?’

6. Abdullah ibnu Zubair bin Al-Awwam, mendirikan solat, ibarat patung, sehingga burung pipit hinggap dipunggungnya!

7. Muslim bin Yasar, ketika bersolat tidak berpaling walaupun sudut masjid telah runtuh, sedang semua jemaah telah lari menyelamatkan diri, namun ia tidak berganjak dari tempat solatnya!

8.Diriwayatkan bahawa As-Sufi Husain bin Mansur AlHallaj, terbiasa meletakkan pada dirinya kewajiban melakukan empat ratus rakaat solat, siang dan malam. Ketika ditanya kenapa bersusah payah dalam darjat tinggi yang dicapainya, beliau jawab: ‘Susah dan senang menunjukkan perasaan-perasaanmu, tetapi orang yang telah sirna sifat-sifatnya, tidaklah merasakan pengaruh kesenangan maupun kesusahan. Berhati-hatilah kamu jangan sampai kamu mengatakan kelalaian sebagai kematangan dan menginginkan dunia sebagai mencari Tuhan! ’

9.Syaikh Dzun-Nun AlMisri, pernah suatu ketika memulai mengangkat dan mengucapkan takbir, dia berseru ‘Allahu Akbar’, dan jatuh pingsan seperti tidak bernyawa!  

10. Syaikh Sahl Tustari, walaupun telah lumpuh semasa usia tuanya, namun tubuhnya kembali pulih ketika waktu solat tiba; dan setelah menyelesaikan solatnya, ia lumpuh semula!

11. Abul Khayr Aqtha, mengidap suatu penyakit gangrina, yang, para doktor menyatakan kakinya harus dipotong. Murid-muridnya mengesyorkan agar kakinya dipotong ketika ia bersolat, kerana diwaktu itu beliau tidak sedar. Ketika beliau sudah menyelesaikan solatnya, beliau mendapati kakinya telah dipotong!

12.Sa’id Tanukhi, senantiasa tampak jelas ketika melakukan solat, air-matanya bercucuran tanpa henti dikedua pipi dan janggutnya!

13.Hatim Al-Asyam pernah ditanya perihal solatnya, dia berkata: ‘Disebalik persediaan yang amat rapi, bermula dengan wudhuk sempurna, aku tidak terus melakukan solat, malah duduk sebentar sehingglah seluruh jasadku tenang dan hatiku ku pusatkan kesatu pemikiran. Kemudian barulah aku mendirikan solat, seolah-olah sirat [jembatan] diakhirat dibawah kakiku; syurga dikananku dan neraka dikiriku; Malaikal-maut Izrail as. berada dibelakangku; dan ku yakinkan bahawa itulah solat terakhir bagiku. Dalam mendirikan solat itu aku berada diantara harapan dan ketakutan. Seterusnya, aku berTakbir dengan penuh kenyataan, dengan bacaan perlahan dan hati-hati; aku rukuk dengan sebaik-baik merendah diri, bersujud dengan penuh khusyuk dan duduk tawarruk bertasyahud dan memberi salam dengan penuh ikhlas. Tetapi, aku tidak tahu, apakah solatku diterima atau tidak oleh Tuhan Allah SWT!’

12. KAEDAH MENCAPAI KHUSYUK DIDALAM SOLAT
Semoga dari paparan diatas, pembaca boleh merenungkan baik-baik akan kepentingan khusyuk dan bagaimana tokoh-tokoh berkenaan dapat memperoleh keadaan demikian, berbanding keadaan diri kita!

Berkata Al-Imam Ibnu Abbas ra.: ‘Dua rakaat yang sederhana dengan mantapnya fokus pemikiran, yakni khusyuk, adalah lebih baik dari solat semalaman suntuk, sedang hati berterusan lalai terhadap Allah SWT.’
Harus diingat, khusyuk bukan hanya sewaktu mendirikan solat sahaja, BAHKAN, sebelumnya mengerjakan solat, sudah dimulai membuat diri supaya dalam keadaan khusyuk. Maka muncullah kata-kata seperti, ‘solat sebelum solat, solat didalam solat dan solat sesudah solat.’ Harap fahamkan benar-benar atau bertanyakan kepada Ahlinya!
Persoalannya, apakah hambatan-hambatan yang menghalang diri seseorang manusia itu dari mencapai khusyuk? Asas yang utama adalah kerana tidak ‘mengenal diri’nya sendiri, mentelah pula ‘mengenal Tuhan,’[Tauhid/Marifat], yang menjadi objek sembahannya!
Setelah mengenal hakikat dirinya yang bersifat materi dan penuh bernafsu rendah, serta mendapati pula penawarnya; barulah berdepan dengan kemurnian Tauhid Marifatullah, sebagai pegangannya; tegak, sujud dan bersimpuh malu, lalu berubudiyah kepadaNya. Tunduk, merendah, tawaddhuk dan bertadharruk, bukan dari paksaan dari sisi manapun, tetapi oleh kerana adanya keinsafan, kesedaran dan kesejahteraan Rohaniah [Marifah], natijah dan cetusan tumbuhnya pemikiran yang sihat dan pengabdian yang tulus ikhlas terhadap Tuhan Allah SWT.
Jiwa rendah [Amaratun bissu’] mencegah manusia dari ketaatan, manakala, semakin ia ditundukkan, semakin jadi lebih mudah melaksanakan ibadah; dan bilamana dilenyapkan sepenuhnya, ibadah menjadi makanan dan minuman, mirip hal itu [ibadah], seperti makanan dan minuman para Malaikat!
Justru, disinilah letaknya makna dan pengertian keKHUSYUKAN yang sebenar-benarnya, yakni, ketenangan hati dan bersih dari segala ragam dan bentuk noda dan kotoran Batiniah; kemudian, dengan penuh ta’zim keikhlasan, dihadapkan kehaderat Allah SWT. Manakala hati sudah khusyuk, seluruh anggota tubuh badan akan khusyuk pula, kerana keseluruhan anggota jawaruhnya, pada hakikatnya,  dikemudikan oleh pemikiran yang sudah didominasi dan dikonsentrasi untuk menyembah Allah Azza waJalla, Dzat Yang MahaEsa, MahaTunggal dan MahaDekat. Maka disaat itu, seolah-olah tampaklah keMahaAgungan Allah Taala itu dihadapan mata-hatinya!
Inilah pengertian dan maksud bahawa ketika bersolat itu hendaklah seolah-olah engkau melihat Allah; andai tidak, hendaklah engkau selalu ingat bahawa Allah SWT. senantiasa melihat diri dan hati engkau! Noktah.      

13. PENUTUP 
Khusyuk didalam solat adalah faktor utama bagi dapat diterimaNya solat itu, dan dengan penerimaan solat tadi, maka berbahagialah dan beruntunglah manusia yang memilikinya. Rujuk semula QS. Al-Mu’minun,1-2. Kebahagian ini bukanlah bersifat sementara, bahkan akan kekal selama-lamanya dan tidak ternilai pula harganya!

Pada hakikatnya, bagi memperoleh Khusyuk didalam solat, amat memerlukan pemahaman pengertian solat dari sisi hakikat dan kerohanian; tidak sekadar bersandar pada kefahaman dan pengertian dari sudut ilmu Fiqh [Fekah] semata-mata! Maka dari gabungan kedua-dua sisi Syariat dan Hakikat itu pasti menatijahkan khusyuk dan kesempuraan solat. Sila bertanya kepada Ahlinya!
Sebagai panduan marilah kita jejakki dan selami syarat-syarat dan pendahuluan melaksanakan solat, secara tertiban, walaupun kita kurang arif sebelumnya!
1] Penyucian [hadats dan wudhuk]secara lahiriah dari najis dan kotoran; dan secara batiniah [taubat], dari hawa nafsu. 2] Pakaian lahiriah dan batiniah [taqwa],biar bersih,agar tidak dicemari sesuatu yang diharamkan. 3] Tempat bersuci diri secara lahiriah biar bebas dari kotoran dan disisi batiniah [wara’] bebas pula dari kerosakan akhlak dan dosa. 4] Menghadap kiblat, lahiriahnya berupa Baitullah dan batiniahnya berupa ‘Arasy Ilahi, bererti rahsia ‘Musyahadah.’ 5] Berdiri secara lahiriah dalam keadaan teguh dan kokoh [qudrat] dan secara batiniah didalam taman kedekatan dengan Tuhan [qurbah].6] Niat yang tulus hanya hendak mendekatkan diri kepada Allah. 7] Mengangkat dan mengucapkan ‘Allahu Akbar’ dalam maqam penghormatan dan pelenyapan [fana]; berdiri pada tempat persatuan; membaca Alquran dengan penuh hormat; menundukkan kepala [rukuk] dengan kerendahan hati; merendahan diri [sujud] dengan rasa kehinaan, mengangkat Syahadat dengan khusyuk, dan menyalami pelenyapan sifat-sifat diri! Barakallah!
Nah, anda telah pun sampai kekemuncak pengertian Khusyuk dalam mendirikan solat! Inilah pengertian istilah menemukan jalan menuju Tuhan, sejak dari awal hingga keakhir!
Apakah dengan ini anda telah lengkap dan bersedia mendapatkan Khusyuk dari solat anda? Jika anda ingin cuba memasak lauk lemak keli salai cili api, anda boleh saja melakukan dari resipi senaskhah buku, tetapi hasilnya tidak sesempurna dan asli, andai tidak dititip terus oleh yang empunya diri dan resipi [oghang Nogoghi-lah]! Fahamkan benar-benar!
Demi menggarap praktik dan kesempurnaan amalan, sila bertanya kepada Ahlinya, seperti firman Allah SWT.:
‘Fas alu ahlal dzikri in kuntum laa ta’lamun.’ Bermaksud:
‘Bertanyalah kepada Ahli dzikir, jika kamu tidak mengetahui.’

14. PERINGATAN
Allahumma solli wasallim ‘alaa Sayydinaa Muhammadinil basyiiril mubasyiri lilkhaasyi’in. Qalallahul ‘aziim. Wasta’iinul bissobri wassolaati, wainnahaa lakabiiratun illaa ‘alal khaasyi’iin. Allaziina yazkuruu nallaaha qiyaaman waqu’udan wa ‘ala junuubihim. Wayatafakkaruuna fi halqis samaawaati wal ardhi. Rabbana maa khalaqta haazaa baatilaa. Subhaanaka faqinaa ‘azaabannaar.


Penulis seringkali mengingatkan bahawa ‘Hablum minallah’ adalah suatu yang maha penting dan tiada gantiannya. Harus disedari bahawa posisi anda dihadapan Tuhan adalah bergantung kepada bagaimana anda memposisikan Tuhan didalam diri anda sendiri, tinggi, rendah atau nihil, terserah! Masyaallaah!
Semoga Tuhan memberikan sinar Cahaya SuciNya dan memudahkan kita mencerap pencerahan risalah ini. Semoga Allah juga memberikan kekuatan untuk dapat mengembangkan kemampuan rohani kita, agar lebih tercerah dan mewujudkan lebih kefahaman diri sebagai insan yang berilmu, taat, berihsan, terindah, berakhlak keelokan dan kebaikan!
Jadikan kami, ya Allah, seutuhnya melebar dan menyebarkan kemuliaan, keluhuran, kelembutan dengan keberkahan insan terindah, yakni, Sang Kekasih Muhammad Rasulullah saw. dan AhlulBaytnya, agar dapat mencontohi hakikat keindahan didalam setiap sisi kehidupan mereka. Kepada baginda, jutaan selawat dan salam, selama mana garaban keindahan semesta terbentang meluas didepan mata yang terbuka, dan disaat kokokan si-ayam jantan, yang berkokok menandai berakhirnya labuhan malam!      
ALHAMDULILLAH. FATABARAKALLAH.
SUBHAANA RABBIKA RABBIR ‘IZZATI ‘AMMAA YASIFUUN, WASALAMUN ‘ALAL MURSALIIN, WALHAMDULILLAAHI RABBIL ‘AALAMIIN.
WABILLAHIT TAUFIQ WAL HIDAYAH.
NOTA KAKI: Bagi pencerahan tentang jenis-jenis Solat dari wahyu Alquran, seperti, Solat Munafiq, Solat Yuhafizun, Solat Wusto, Solat Daim, Solat Khusyuk, Solat Mufaridun, dan pertalian antara satu dengan lainnya, dll, sila layari Blog kami. Jazakallah!

BLOG TN [BTN], MADRASATUL BAITUL ADAM [MBA], [OPTI], MALAYSIA.15.11.2014.

Friday, October 17, 2014

INFA' KITABULLAH

INFA' KITABULLAH

Monday, October 6, 2014

KEMELUT TARIKATKEMELUT ISU TARIKATUSUFIYYAH [TARIKAT/TASAWWUF] -TENTANGAN DAN HUJAHAN

BISMILLAA HIRRAHMAA NIRRAHIM.

ALAHAI SAHABAT!

Alhamdulillaah wassolatu wassalamu 'ala Saiyydina Muhammadin Syamsil Huda, wa 'ala alihi wa ashabihi Nujuumil ihtidaa. Bermula segala puji bagi Allah SWT., Rahmat sejahtera atas Muhammad, Matahari Petunjuk, dan atas Keluarga dan para Sahabat, Bintang-Bintang Petunjuk!

Segala Keagungan, Kemuliaan dan Kesucian adalah milik Allah, Sang Maha Pencipta, semata-mata. Justru, tiada henti-henti lisan para kekasihNya melafaz syukur , membisik dan membingkis syahdu rindu, sambil merangkul kurnia rahmatNya. Begitulah juga seluruh jagad raya, gunung-ganang, pepohon, dedaunan dan ombak, seluruhnya menyata dan menyucikan indah NamaNya!

Betapa. Dialah pemilik segala! Utama, Dia Pemilik Cahaya yang memercikkan cahaya Marifah kepada para kekasihNya. Dia, Penggenggam rahsia semesta raya, Pembuka jalur hijab, Penabur benih rahsia didalam hati dan wadah mereka, yang tiadakan pernah meluput NamaNya.
‘Allah itu Wali [Pelindung] bagi orang-orang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya [Iman].’QS. 2:257.

Melalui Cintakasih dan KedermawananNya, Tuhan mengurniakan IhsanNya kepada insan, sebagai pemangku rahsia semesta dan penyimpan khazanah hikmah. Demikian, KhalifahNya mampu menerima dan memahami kalam firmanNya yang suci, sebagai penuntun sebaik-baik ciptaan. Dari lara dan bongkah tanah dan lumpur, manusia pilihan mampu menggapai kembali kemuliaan yang semula adalah menjadi haknya. 

Mereka-mereka yang beruntung ini, sebagai gudang rahsia dan amanat Ilahi, demikian diutus Tuhan, sehingga mata-mata yang buta, telinga-telinga yang tuli, hati-hati yang mati dan tercela, tak mampu memandang dan tak kuasa memaham. Kendati, utusan Tuhan ini adalah penyuluh, penyelamat dan penambat hati-hati luruh dan luluh kepada Tuhan mereka, lewat jalur tata-cara yang tak mudah dilakar tinta!   
‘Ana ‘indal munkasarati quluubuhum min ajali’ bermaksud:
‘Akulah pada orang-orang yang pecah-luluh hati mereka itu dari kerana Aku.’ Hadits Qudsi.

AMMA BA'DU

1. MUKADDIMAH

Dalam naskhah kali ini penulis, tanpa lelah, bosan dan jemu-jemu, tuntas mengupas lagi, membuat analisis lagi, bagi merungkai kemelut dan berragam permasalahan, termasuk pelbagai tuduhan dan tohmahan, masih berkeliaran dan membelenggu, yang sengaja diada-adakan dan dilontarkan terhadap ajaran ilmu TarikatTasawwuf yang, demi Allah, masih wujud subur, segar dan bugar, ditengah-tengah ummah manusia, dahulu, kini dan selamanya; [walau karihal musyrikuuna wal kaafiruun!]; ibarat sinar benderang cahaya Sang Mentari, yang tidak akan pernah ada biji mata manapun, yang mampu menolak dan menafikan benderang kemilau cahayanya! Kerana cahayaNya adalah Petunjuk, Rahmat, Cinta-Kasih dan kehidupan. Tanpanya, hanyalah suatu kematian yang pasti! Subhaanallaah!

Tema demikian walaupun telah sering penulis sentuh atau hujahkan dalam naskhah-naskhah sebelum ini, namun ia kerap dan masih menuntut pencerahan dan hujahan terusan dan berkekalan; kerana minda-massa, sifatnya, ragu, gelisah dan memerlukan nutrisi penawar dan kepuasan berterusan! Semoga umat, dengan demikian beroleh istiqamah!

Namun demikian, bagi pihak pendiri, penggiat dan pejuang gagasan TarikatuSufiyyah, mereka tidak sekali-kali merasa berkecil hati, jauh sekali terbungkam dan berputus asa dengan hentaman, desakan dan asakan pihak lawan, yang memilih untuk tidak menerima TarikatTasawwuf sebagai bahagian integral Agama Islam, demi alasan-alasan reka-cipta mereka sendiri; walaupun telah wujud pembuktian ampuh berserta nas, dalil dan burhan. Kerana, hakikatnya, persembahan ilmu TarikatTasawwuf itu bersusun, bersusur-galur, bernasab, bersanad, bersilsilah dan bermuara keRasulullah saw., Jibril dan Allah Azza wajalla jua.
Sekali lagi dipihak penggiat, pembela dan pejuang barisan TarikatuSufiyyah, diharapkan hendaklah terus bersabar, beristiqamah dan berlapang dada, diatas premis: Ibarat padi yang sifatnya berkulit berantah, andai tidak bertubi-tubi diasak, dibidas dan ditumbuk, masakan bisa beroleh beras yang putih, jernih, wangi, bersih dan enak dimakan! Nah! Sayugia itulah natijah dan Hakikat Ilmu TarikatTasawwuf! Fahamkan benar-benar! 

2. ISU-ISU DAN FAKTOR-FAKTOR TENTANGAN

Kebanyakan isu-isu dan faktor sanggahan terhadap ilmu dan ajaran TarikatTasawwuf tidak didukung dan disandarkan kepada nas sahih, melainkan bersifat su’uzzhan, prasangka, prejudis, dan ‘malafide’; antaranya adalah seperti berikut:

2.1 TIADA ILMU [KEPAKARAN] DAN KEAHLIAN

Lazimnya, bantahan dan tentangan terhadap ilmu TarikatTasawwuf ini terbit dari kalangan mereka yang diluar lingkungan seperti, ahli Fekah [Fiqh, Faqih, Fuqaha,’ustaz moden’], akademik, jahiliyah, dsbnya. Faktor dan titik kebersamaan mereka ialah kejahilan dan tiada keahlian [Maaf: Fools seldom differ]. Adalah sesuatu yang mustahil, bahkan bahlul bagi seseorang memberi komentar tentang sesuatu yang bukan termasuk bidang keahliannya atau pun tidak memiliki ilmu pengetahuan yang benar lagi sahih! Ibarat pesakit kronik [tenat], walaupun ia sedar akan keperlukan rawatan dari seorang pakar perubatan [Doktor], namun, memilih untuk terlebih dahulu, mempersoalkan kelayakan; kaedah, teknik rawatan dan ubatan preskripsi yang akan diterimanya; sedangkan itulah satu-satunya, yang bakal menjadi penyelamat nyawanya!

2.2 JUMUD MINDA, SEMPIT DADA, IRI HATI DAN PRASANGKA

Para pemerotes mendapati ajaran ilmu dan amalan TarikatTasawwuf itu terlalu pelik dari segi pemahaman sempit dan jumudnya minda mereka untuk menerima sebarang kelainan, diluar kotak pemikiran dan amalan. Bahkan semua bidang ilmu pun, yang diluar batas pengetahuan dan penguasaan kita seperti kedoktoran, quantum fisiks, kajian astronomi, bimasakti dan galaksi, roket sains, dsbnya, sesungguhnya adalah wilayah kebodohan bagi yang bukan ahlinya! Ini suatu fakta yang bisa diterima oleh semua orang. Namun, tidak sekali-kali dengan bidang ilmuTarikatTasawwuf; tokoh-tokoh pes[t]simis dan hero Agama ini [baca: ‘ustaz-ustaz moden’], akan terus-terusan berkokok, cuba mencungkil dan mencari-cari andai terdapat sebarang keaiban atau kelemahan, lalu mencipta ragam fitnah, dan cuba membatalkan nya. Jika kail panjang sejengkal, betapa lautan ingin diduga! Misalnya, dalam suatu ceramah, seorang ustaz ‘tersohor’ telah ditanya samaada Tarikat wujud didalam agama. Jika benar, bolehkah Tarikat Naqsyabandiyah diterima? Ujar ustaz ‘cerdik’ ini: ‘Kalau Tarikat-Tarikat dahulu yang diamal para Sufi dahulu memang wujud, benar dan boleh diamalkan. Tetapi dizaman sekarang, tidak dengan Tarikat Naqsyabandiyah. Ia diharamkan.’
Andai saja ustaz ‘cerdik’ ini melakukan sedikit penyelidikan dan pembetulan fakta, bahawa Tarikat Naqsyabandiyah bukan lahir semalam! Ia adalah Tarikat usul dan pertama-tama lahir dari Rasulullah saw. dan paling awal diamal oleh empat Sahabat dan para Sufi; keasliannya tetap dipelihara; kemudian baru lah lahir berragamTarikat-Tarikat yang lain! Dewasa ini, dari ijma’ para Syaikh Tarikatusufiyyah, terdapat hanya 41 buah Tarikat muktabar , diseluruh dunia. Noktah.

Antara lain, terdapat juga perasaan iri hati, kerana didalam disiplin ilmu, ‘berBaiat’ dan bersanad, amalan dan ajaran TarikatTasawwuf, semua yang berada didalam lingkungan, baik Guru Mursyid mahupun para pengikut dan ahlinya, sangat menerapkan disiplin akhlak yang tinggi lagi mulia, menjulang amanah dan kemuliaan serta jihad ilmu, mera'ikan keakraban ukhuwah Islamiyah dengan penuh kesetiaan dan kasih sayang, memantapkan hormat dan khidmat lingkungan, dan amat jitu semangat dan ketekunan penuntutan. Semua ciri-ciri tersebut berbunyi agak asing bagi yang diluar lingkungan! Justru, hairankah jika ramai menolak dan menganggap ajaran ilmu TarikatTasawwuf sebagai karut, mengada-ngada [bid’ah] dan mustahil? Sila rujuk QS: 48:10. Dan fahamkan!

Seterusnya, pihak anti-TarkatuSufiyyah juga merasa iri hati, dan bimbang kalau-kalau mereka tidak mendapat tempat didalam Syurga Allah kelak, kerana Syurga hanya akan dipenuhi oleh para Sufi dan ahli-ahli TarikatTasawwuf sahaja. Mereka menyangka bahawa Syurga Allah itu terlalu kecil untuk semua! Syurga yang dicipta Allah itu tidaklah sempit, malah cukup untuk sekelian jemaah, Sufi ataupun bukan! Jemaah Sufi tidak akan pernah bersikap iri hati, hasad dan dengki terhadap khalayak Jemaah yang lain. Sebaliknya, mereka sering saja bermunajat dan mendoakan kemaslahatan, agar mendapat redha dan ampunan Tuhan bagi seluruh Ummah!    

2.3 SIFAT TIADA DISIPLIN AMAL DAN MALAS BERAMAL

Kebanyakan manusia memilih untuk berada didalam zon selesa. Mereka mudah berpuas hati dengan sistem kepercayaan yang mereka warisi tanpa ingin mencabar kesahihan dan kedalaman ilmu dan kepercayaan mereka. Terutama dalam bidang agama, adalah teramat perlu dan mustahak bagi setiap orang yang mengaku dan berpegang kepada Kalimah Syahadah [Kalimatul Haq], untuk mendalami pemahaman dan mengemaskini pengertian anutannya dengan tahkik dan jitu. Tidak ada opsyen dan kompromi dalam hal ini. Fahamkan benar-benar!  

Ujar mereka, ‘Islam itu mudah, Tuhan pula bersifat Pengasih dan Penyayang; justru, kenapa perlu bersusah payah beramal dan berdzikir. Lupakan sahajalah nak belajar TarikatTasawwuf. Itu sudah pergi jauh sangat. Cukuplah dengan solat lima waktu dan dzikir lazim 33 kali; amalkan serba sedikit wirid/aurad Mathurat, itu sudah layak nak masuk syurga!’ Betapa bebal dan dangkalnya hujahan tersebut?! Disisi yang lain mereka amat kemarukkan serba-serbi dalam bilangan yang banyak dalam hal memburu harta, tahta, wanita dll, namun, untuk ilmu dan amal, memadailah dengan yang seminima mungkin! Aneh tetapi benar! Nah! Ketuklah pintu hati anda, tanya dan buktikan bahawa anda bukan dari spesimen demikian! Atau jadilah spesimen dinasaur yang telah lama pupus!   

2.4 MATI HATI, MATI JIWA DAN TIADA PETUNJUK

Orang yang mati hati dan jiwa akan menjadi kufur; yang lalai dan alpa menjadi musyrik; yang ragu menjadi munafiq. Yang bermaksiat menjadi fasiq. Yang hidup hanyalah orang yang berMarifah [ahli Tarikatusufiyyah], kerana hidupnya hati mereka melalui Marifahkan Tuhan Allah Azza wajalla; dan dengan matinya kebodohan, yakni berpalingnya hati mereka dari selain Tuhan!
Melalui Taufiq dan Hidayah [petunjuk], Allah memilih sesiapa yang akan bakal menerima kurnia dan anugerahNya.
‘Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu pada hal itu baik bagimu.’ QS.2:216.
‘Dan tiadalah kehendak kamu melainkan kehendak Allah jua.’ QS. 76:30.

2.5 BUTA MATA VS BUTA HATI

Sila perhatikan firman Allah, QS.17:72, bermaksud:
‘Barangsiapa yang buta didunia ini, ia akan lebih buta [pula] diakhirat, bahkan lebih sesat lagi.’
Perhatikan pula QS. 22:46, bermaksud:
‘Kerana sesungguhnya, bukanlah mata itu yang buta tetapi yang buta ialah hati yang didalam dada.’
Beruntunglah manusia yang memanfaatkan kurniaan indera yang lima, seoptimal mungkin. Kurniaan penglihatan adalah bagi manusia agar tidak sekali-kali berpaling; bahkan, melihat ayat-ayat, dan bukti-bukti wujudnya Tuhan, lalu mera’i dan membesarkanNya, lantas bertabaruk, bertadharuk, bertawadhuk dan berubudiyah kepadaNya!

‘Dan barangsiapa berpaling dari peringatanKu, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta.’ QS.20:124.
Alquran, secara jelas dan nyata, tanpa lelah, menyebut perkataan ‘Tarikat’ itu berulang kali didalamnya, kenapa ramai masih terkaburi? Lantas berulang kali pula Allah SWT. menghamburkan pertanyaan demi pertanyaan, seperti: LAA YA’QILUUN, LAA YATAFAQQARUUN, LAA YA’LAMUUN, LAA YUBSIRUUN, LAA YATADABBARUUN dll! Laa, faham ataupun buat-buat tak faham!  
‘Bumi ini dipenuhi pertandaan bagi orang-orang yang yakin. Juga didalam dirimu sendiri, kenapakah tiada kamu lihat/perhatikan?’ QS.20:21.

‘Sesungguhnya, orang-orang yang tidak mengharapkan [tidak percaya akan] pertemuan denganKami, dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tenteram dengan [penghidupan] itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat [Kam], mereka itu tempatnya diNeraka kerana apa yang telah mereka lakukan.’QS.10:7-8. 

Sungguh, segala jawapan ada didalam lubuk hati dan nurani, yakni lubuk Qudrah Iradah ilahi! Ubahlah paragdigma diri! Bermula dari saat ini!    

3. PENCERAHAN LANJUT

Ulama Fekah [Fiqh,Syariat] sering lupa bahawa, pengamal atau ahli TarikatTasawwuf bermula dari bawah, dengan ilmu Fekah dan Syariat, seperti mereka juga. Hanya, apabila mereka telah mendalami dan menguasai ilmu Fiqh/Syariat tersebut, dalam suatu jangka masa, baharulah mereka beranjak dan mendalami pula ilmu Hakikat dalam bidang TarikatTasawwuf, kerana ilmu ini juga termasuk dalam rangkaian 3 ilmu teras dan pokok, yakni [Usuluddin/Tauhid, Fekah dan Tasawwuf/Ihsan] yang wajib bagi setiap orang Islam. Nah! Kok masih mahu manyangkal? Dengan demikian, ahli TarikatTasawwf sebenarnya memiliki lebih ilmu dari saudara-saudara mereka yang lain, yang hanya sibuk berfiqih bersyariat, sampai tua, seumur hidup! Pohonlah Hidayah ayyuhal Muslimin!

Suatu perbandingan. Makhluk Allah seperti cacing dan ulat-ulat melata yang hidup didalam tanah tidak dikurniakan dengan mata dan telinga seperti manusia dan makhluk-makhluk lain. Begitu juga dengan makhluk seperti kelawar, keluang dll, yang tidak dibekalkan penglihatan oleh Tuhan. Bukanlah Tuhan itu kekurangan stok mata dan telinga atau Dia bersifat kikir! Tetapi, Maha cerdik dan Berhikmahnya Allah, anggota-anggota tersebut tidak diperlukan didalam alam kehidupan makhluk-makhluk tersebut!

Maka dalam pemaknaan yang serupa, Allah tidak pula mengurniakan indera rohani, seperti anggota-anggota telinga rohani, mata hati dan nurani kepada spesimen manusia [homo sapien[, yang rutin kehidupan mereka hanya bersifat duniawi semata-mata! Kecuali, biiznillah, jika mereka berjaya meraih Hidayah Allah dan ber-inabah kepada Allah. Fahamkan benar-benar!

4.KESIMPULAN

Penulis amat hairan sekali apabila para Qurra dan Hufaz, yang ghalib dan intim dengan naskhah Alquran berbanding dengan orang-orang kebanyakan, tetapi tidak memiliki pemahaman yang cukup ampuh tentang hikmah, maksud dan pengertian sebenar, kandungan Alquran. Ya. Ramai yang amat mahir bertaranum, melagukan bentuk Alquran dengan benar, mahrajal huruf dan tajwid yang tepat, tetapi tidak atau kurang mahir tentang takwilan, mentadabburkan makna dan maksudnya. Seolah-olah kemahiran qiraat membaca dan hafazan Alquran itu adalah jauh lebih penting dari merasakan sentuhan lazat dari ‘ROH’ Alquran dalam pembacaan, memahamkan dan mengaplikasikan ragam perintah dan anjurannya, bagi tujuan menyampaikan amanat Tuhan serta mentarbiahkan umat amnya. Buktinya, antara lain, tokoh-tokoh Hafiz/Hufaz inilah juga yang menafikan wujudnya saranan ajaran Ilmu Tarikat didalam Alquranul Karim, sebagai sebahagian ilmu [integral] dalam Agama Islam. Maka tidak hairan apabila Rasulullah saw. melabelkan kebanyakan para qurra sebagai munafiq! Masyaallah!

5. ALQURAN UNIVERSAL –PERENTAS ZAMAN

Alquran adalah sebuah keajaiban yang menakjubkan. ‘Alif Lam Ra. Inilah ayat-ayat Alquran yang mengandungi Hikmah. QS,100:1.

‘Inilah ayat-ayat Kitab yang mengandungi Hikmah, menjadi petunjuk dan Rahmat bagi orang-orang berbuat kebaikan.’ QS 31:5.

Dan lagi, ‘Kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar para Ulul-al-alBab mendapat pelajaran.’ QS38:29.

Hakikatnya, ia telah wujud dizaman Musa, Isa dan para Rasul yang lain. Ya. Bicara Allah sudah wujud sekian lama; hanya tidak dalam bahasa Arab. Ia berbicara kepada setiap telinga. Ajaibnya , tidak semestinya bicara Allah itu melalui lidah atau lisan Jibril dan manusia sahaja. Kerana Tuhan bisa saja berbicara dalam bentuk lain menerusi alam semesta, langit dan bumi, gunung , pokok, haiwan dll. Cuma perbezaannya samaada bicaraNya itu dari sisi ‘Makaanun Qoriib’ atau ‘Makaanun Ba’iid.’ Yakni, panggilan dari tempat dekat atau jauh! Rujuk QS.41:44.

‘Allah telah mengunci…’ Andainya ini yang terjadi, maka esensinya adalah keterputusan dan terkikisnya Kedekatan dengan Allahul-Haq. Ini merupakan sebuah kerugian yang teragung yang menimpa seorang hamba! Kerugian apakah lagi yang lebih besar berbanding kerugian hilangnya kebahagiaan seorang hamba dari memperoleh kedekatan dengan Allahul-Haq.

Nah! Penulis dengan sukacita ingin memaklumkan tempat-tempat didalam Alquran, dimana perkataan Tarikat itu berulang kali disebutkan oleh Allah SWT. Terdapat sembilan [9] ayat didalam lima [5] buah Surah yang menyebut demikian, yakni, 2 ayat dari Surah An-Nisa; 3 ayat dari Surah At-Toha; 2 ayat dari Surah Al-Jinn; 1 ayat dari Surah Al-Ahqaf; dan, 1 ayat lagi dari Surah Al-Mukminin. Silalah rujuk!

6. RASULULLAH SAW., PARA SAHABAT, AULIA, ULAMA DAN PEWARIS

Kita semua maklum bahawa Rasulullah saw. tidak cuma-cuma diutuskan Allah SWT. kealam maya ini, melainkan bagi menggalas ‘Amanat Tuhan,’ berserta Rahmat, sebagai ‘Insan Kamil’, yakni proksi dan penguasa Tuhan, Pemilik seluruh jagad raya ini. Allah berfirman, QS 21:107, bermaksud:
‘Wama arsalnaaka illa rahmatan lil ‘alamin.’ QS. Bermaksud:
‘Tidak Aku utuskan engkau ya Muhammad, melainkan sebagai Rahmat bagi sekelian alam.’

Apabila baginda wafat, seolah-olah Rahmat yang disandang Rasulullah saw. sebagai pembawa Rahmat telah terputus pula, seiring dengan kewafatannya. Benarkah demikian? Andai begitu, betapa, amat malang sekali bagi kita yakni, umat yang datang setelah ketiadaannya; dan hidup tanpa RahmatNya!?

Justru, Rasulullah saw.bersabda, bermaksud:
‘Para Ulama adalah pewaris-pewarisku.’

Nah! Kehadhiran para pewaris Rasulullah dalam bentuk para Sahabah, Tabi’in, Tabit-Tabi’in, para Aulia, para ulama Salafus-Soleh, sehingga para Shaykh Mursyid mutakhir, mempastikan kelangsungan Rahmat yang awalnya digalas Rasulullah saw. Justru, umat Muhammad mutakhir tidak perlu bimbang akan kurniaan Rahmat dan perlindungan Allah SWT. diatas muka bumi ini, menerusi pribadi-pribadi unggul yang Tuhan telah sediakan. Esensinya, risalah Ketuhanan yang dikhitabkan akan terus dikhabar dan disebarkan, menjangkau dunia dan keseluruh alam; sehingga kesuatu titik waktu yang ditentukan Tuhan! Rasulullah saw. bersabda:
‘Laa taquumu saa’ah hatta laa yuqal fil ardhi Laa ilaaha illallah, Allah, ALLAH.’ Bermaksud:
‘Tidak berdiri Kiamat sehingga tiada disebut orang lagi pada bumi ini akan Kalimah Laa ilaaha illallah, Allah, Allah.’

Betapa mulia dan pentingnya kesinambungan gagasan Tarikatusufiyyah mutakhir, bilamana para Mujahid, Pejuang dan Pembelanya, istiqamah melindungi dan membela amalannya dari diracuni, dilemahkan dan dibinasakan oleh dakyah para kuffar dan munafiq, yang bertopengkan Islam! Betapakah pula besarnya Hikmah Kalimah yang diperjuangkan tersebut?! Walau terdapat khalayak bodoh yang masih mempertikaikannya [membaca tahlil] sebagai ‘bid’ah.’ Fahamkan benar-benar!

7. BERUBAH DITANGAN

Sememangnya sukar dan adakalanya mustahil bagi seluruh manusia memahami, mengiktiraf, menghargai, apa lagi menjunjung tinggi akan peranan dan tanggung-jawab yang dipikul oleh para Duta Tuhan dan para Pewaris-Pewaris Nabi yang dimaksudkan. Mereka-mereka ini berjuang ditengah-tengah umat yang tidak senang menerima kehadhiran mereka, berserta Risalah yang dibingkis dan disampaikan; sehingga nyawa-nyawa mereka sebagai taruhan, turut terancam dan menjadi korban! Inilah gelutan pahit getir laluan yang dilalui oleh para pewaris ,pejuang dan kekasih Allah, kendati mereka dibekalkan perlindungan dan keistimewaan oleh Tuhan Azza wajalla. Subhaanallah!

Bermula , diTangan Allah, yang tiada menjadi ada;
Ditangan Ibrahim, korban tragedi menjadi ra’i bulan Haji;
Ditangan Yusuf, amarah menjadi Rahmah;
Ditangan Daud, besi waja berubah bentuk dan rupa;
Ditangan Musa, tongkat berubah wajah;
Ditangan Isa, buta berubah celik mata;
Ditangan Muhammad, bencana umat bertukar Rahmat;
Ditangan Wali Syaikh Mursyid, batil bertukar Haq.
Bagi Sicelik dan cerdik, Isa adalah Tajalli Kekuasaan Tuhan; Bagi yang lain Isa adalah putra Tuhan’
Bagi Sicelik dan cerdik, Muhammad adalah Tajalli Hakikat Nur Tuhan; Bagi yang lain, Muhammad adalah ‘gilaan dan mainan.’
Bagi Sicelik dan cerdik, Wali Syaikh Mursyid adalah Al-Mahdi zaman; Bagi yang lain, Wali Syaikh Mursyid adalah omong-omongan!

8. WAJAH RASUL DAN SAHABAH

Dua pribadi besar dizaman jahiliah dalam bentuk Saidina Umar ibni Khataab dan Abu Jahal, telah melihat wajah Rasulullah pada sisi yang amat berbeza; terlebih-lebih lagi sisi Rasulullah yang didakap oleh Saidina Abu Bakar As-Siddiq! Begitu, tidak kurang juga dengan Saidina Usman ibni Affan dan Saidina Ali bin Abi Talib. Maka, bahkan siapa sahaja yang menatap wajah mulia Rasulullah saw. pasti diresapi rasukan, cinta-kasih atau sebaliknya, bergantung kepada keadaan hati dan persepsi Si-penatap! Ajaibnya, Rasulullah juga mewariskan aura persepsi dan persona kepada Sahabat dan Ulama pewaris baginda.
Rasulullah saw. bersabda, bermaksud:

‘Sahabat-Sahabatku umpama bintang-bintang, kemana dan dimana engkau temui, pasti dituntun dan dibimbing kejalan yang benar.’

Nah! Jika bintang dan bulan bisa menuntun, membimbing dan memberi petunjuk – tanpa bicara apapun - maka melihat dan menatap wajah-wajah Wali-wali Syaikh Mursyid [Ulama Pewaris] – tanpa bicara apapun – pastinya memberi natijah yang serupa, yakni merubah pribadi, hala-tuju dan arah Si-murid, insyaalah! Fahamkan benar-benar!

Nah! Betapa dapat dibayangkan perbandingan diantara keadaan pandangan serta tatapan para penuntun terhadap usataz-ustaz penceramah [‘freelancer’] yang menakluki ruang-ruang mesjid, madrasah dan pelbagai media sosial masa kini, dengan suatu kerelaan pandangan dan tatapan jiwa, penuh kasih dan khidmat seorang murid terhadap Guru Syaikh Mursyidnya, saban waktu! Maaf, juga tiada hadiah bagi jawapan yang betul!

9. PENUTUP

Akhir kalam, betapa kitaran dan edaran kurniaan Rahmat dan Nikmat Tuhan, serta keDermawanan dan Kemurahan Tuhan sentiasa mendekati dan meliputi diri kita.

Kahadhiran kurniaan ini menusuki disetiap sendi kehidupan kita, andai saja kita mampu merasakannya!
Aliran kasih sayang Tuhan melalui pernafasan keluar masuk saja sukar dinilai manusia. Apakah mampu seseorang menghitung dan mengawal pernafasannya? Walhal, disetiap tarikan nafas keluar masuk tersemat Rahsia agung, dalam simbiosis diri dan Tuhan! Tanyakan kepada Ahlinya!

Namun, Nikmat yang lebih Agung adalah keberadaan Rahmat semesta, sandangan kekasihNya yang mulia, Rasulullah saw. Keagungan baginda membikin selingan hari dan malam menjadi mulia dan indah disepanjang wujud zaman!

Wujud dan keberadaan baginda, walau hanya dibibir yang berselawat saja, sudah mampu mengusir kelam kedukaan dan gelita kegelisahan dijiwa. Betapa keluh jiwa amat merindu, kepada Sang Kekasih, ciptaan termulia yang pernah ada. Selawat dan salam menjurus kepadanya, keluarga, serta para Pewaris-Pewarisnya hingga zaman berakhir!     

ALHAMDULILLAH.
WABILLAHIT TAUFIQ TABARAKALLAHU RABBUL ‘ALAMIN.
   
BLOG TN[BTN]. MADRASATUL BAITUL ADAM[MBA]. MALAYSIA. SEPTEMBER,2014.